Đây có thể là lúc để ngừng tập tạ, bởi vì việc tăng số lượng hoặc