Bạn có nhớ những gì đã xảy ra vào ngày 11/9/2001? 15 năm đã trôi qua,