Archive ảnh cảm xúc

21 bức ảnh cảm xúc nhất tại Olympics Rio 2016

Cuối cùng thì Olympics Rio 2016 cũng đã kết thúc cùng lời hẹn gặp lại tại

50 bức ảnh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ làm thay đổi cả thế giới

Bạn có biết, thế giới đã phải thay đổi bao nhiêu lần, qua những sự kiện

30 bức ảnh ấn tượng và cảm xúc nhất về con người

Thật khó để sống hài hòa với tất cả mọi người, theo một cách nào đó,