Cùng giải lao với những kẻ phá đám hài nhất quả đất này nào! 1. Chen