Nỗi sợ nước là một chứng bệnh không hề hiếm gặp, rất nhiều người sẽ cảm