Đại dương thật đẹp, lộng lẫy và cũng đầy cặm bẫy. Một nơi dường như nếu