Người bố luôn là người có vị trí đặc biệt trong lòng những người con, đặc