Đôi khi, thế giới bên ngoài quá hỗn loạn, khiến bạn rối trí và mệt mỏi.