Cùng điểm lại những khó khăn, gian khổ mà loài người đã phải trải qua trong