Trong một số trường hợp, những bức ảnh kỳ ảo trên mạng thường đều đã được