1. Đây là điều sẽ xảy ra nếu bạn hất nước nóng lên không trung ở