Việt Nam là một trong những quốc gia tràn ngập bởi các biển quảng cáo. Từ