Người ta thường phán đoán hay còn gọi là tiên chi về số phận con người