Trong thế giới mở ngày nay, các nhà thiết kế luôn muốn tìm một cái gì