Khi nhìn từ ngoài vũ trụ, ta có thể khám phá thấy nhiều nơi trên thế