Bạn đã từng được nghe về "nóng lên toàn cầu" trên đài báo, và những câu