Chúng ta đều muốn ngôi nhà luôn đẹp đẽ và hoàn hảo từ trong ra ngoài,