Chúng ta từng xem những bộ phim về quái vật biển và thường thắc mắc nghi