Hiện nay Smartphone ngày càng trở nên phổ biến và hiện đại hơn, thay vì cầm