Những nơi bị bỏ rơi luôn im ắng và vô cùng đáng sợ này khiến ta