Hình ảnh cá mập tấn công luôn ám ảnh những người đi biển và thực tế