Khi các hãng phim cho ra lò phim mới, luôn có một bộ phận cư dân