Chắc chắn bạn đã từng thấy cảnh như thế này trong phim, một tên siêu trộm