Chúng ta thường phải quét dọn lại nhà sau khi sử dụng khoan để treo một