Đã khi nào bạn nhìn căn phòng của mình và tự hỏi, tại sao nó lại