Có bao giờ bạn thấy cảm giác yên bình lạ kỳ khi đặt 2 vật vừa