Toàn bộ đất nước Bắc Triều Tiên được che đậy trong bóng tối ở cả nghĩa