Sau 10 năm, gia đình nhà anh chàng Zwick cũng đã quyết định mở căn hầm