Cuộc sống hối hả hàng ngày đã làm chúng ta trở nên quá vội vàng mà