Joker là một nhân vật phản diện nổi tiếng và cũng trở thành kẻ thù truyền