Châm biếm là một một nghệ thuật khác độc đáo, qua đó họ mỉa mai các