Những căn phòng bí mật thường khiến bạn nhớ tới những bộ phim về thời trung