Theo một báo cáo mới đây của các nhà sinh học Thụy Điển đăng trên tạp