Chúng ta đã được học ở trường và biết rất nhiều những kiến thức cơ bản,