Bạn có biết ngoài công dụng là tạo ra được những tách trà ngon,túi trà mà