Bạn có tin rằng số phận - tính cách của một người luôn được thể hiện