Đây cũng chỉ là 1 trong nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải thích trên