#1. Nhà trong suốt, Nhật Bản #2. Nhà ván trượt, USA. #3. Ngôi nhà "Gầy" nhất