Khi ra khỏi nơi bạn cư trú, sống qua đêm ở một nơi nào đó, tiêu