Vứt vào thùng rác sau khi dùng xong luôn là lựa chọn mà mọi người hay