Luôn có những người ở trên thế giới, cần mẫn, mày mò và sáng tạo để