Dây thừng là vật dụng quen thuộc thường được dùng cho việc buộc, gia cố đồ