Đồ vật nhỏ luôn là vấn đề nhức nhối của nhiều gia đình, Vì kích thước