Mỗi ngày trên các kênh như Cartoon Network, Disney channel hay Bibi đều chiếu những loại