Chỉ cần chi 10 nghìn đồng thì bạn sẽ làm sạch tất cả đồ dùng trong