Động vật luôn có lợi thế hơn loài người bởi sự dẻo dai và sức mạnh,