Cao nguyên Transylvania được ví như một vùng cổ tích của Rumani, nơi có thiên nhiên