Du thuyền là một thứ rất xa hoa, và đắt tiền, và chỉ dành cho giới