Phần tệ nhất khi tham quan bảo tàng, là bạn không được phép chạm vào các