Một người dân đã quay lại cảnh tượng vô cùng đáng nhớ này khi đồng loạt